Γλαβίνας, Απόστολος Αθ.

Ο Μιλητουπόλεως Ιερόθεος και οι δραστηριότητές του για το εκκλησιαστικό ζήτημα της Αλβανίας [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1984. - 141 σ.

Τόμος 28 (1984) 12-152 Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα


ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΓΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΙΛΗΤΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΕΡΓΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha